Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 거나

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 거나.

Cấu trúc ngữ pháp 거나

Cấu trúc ngữ pháp 거나

– 거나 gắn vào sau động từ hay tính từ, biểu hiện sự lựa chọn một trong hai hoặc nhiều sự vật, trạng thái.

– Nghĩa trong tiếng Việt là ‘hoặc …, hay ….’.

 Cách chia:

– Động từ/ Tính từ + 거나 Động từ/ Tính từ

Ví dụ:

성적이 나쁘거나 결석이 많으면 진급을 할 수 없어요.
Thành tích không tốt hoặc vắng học quá nhiều thì cậu không thể lên lớp đâu.

– Danh từ + (이)나 Danh từ

Ví dụ:

저는 베트남이나 한국에서 살고 싶어요.
Tôi muốn sống ở Việt Nam hoặc Hàn Quốc.

Ví dụ thêm về cấu trúc ngữ pháp 거나

쓴 차를 고치거나 새로운 차를 사야 돼요.
Tôi phải mua xe mới hoặc sửa lại chiếc xe đang dùng.

남자 친구를 위해 선물을 주거나 편지를 쓸 거예요.
Tôi sẽ tặng quà hoặc viết thư cho bạn trai.

저는 쓰거나 매운 음식을 잘 못 먹어요.
Tôi không thể ăn được thức ăn cay hoặc thức ăn có vị đắng.

가: 오늘 저녁에 뭐 먹을까?
Tối nay ăn gì nhỉ?

나: 치킨을 먹거나 갈비를 먹어
Mình ăn sườn nướng hoặc gà đi.

내일 김밥을 만들거나 케이크를 만들 거예요.
Ngày mai mình sẽ làm bánh kem hoặc kimbab.

주말에 옷장을 정리하거나 책장을 정리하려고 해요.
Cuối tuần mình định sắp xếp lại tủ áo quần hoặc kệ sách

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về cách dùng, các ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 거나. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook