Cấu trúc ngữ pháp 고도 남다

Cấu trúc ngữ pháp 고도 남다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 고도 남다.

Cấu trúc ngữ pháp 고도 남다

Cấu trúc ngữ pháp 고도 남다

고도 남다:  thể hiện thừa đủ để làm một việc gì đó.

Cách chia :

Danh từ + (이)면 V-고도 남다

Động từ/ tính từ -아/어서 V-고도남다

Động từ có patchim hay không có patchim kết hợp + 고도남다

Ví dụ

일주일이면 이 실컷 쉬고도 남아요.
Một tuần thì đủ thời gian nghỉ ngơi thỏa thích.

2 시간이면 청소를 다 끝내고도 남아요.
2 giờ đủ dọn dẹp xong nhà cửa rồi.

우리는 복습을 많이 해서 시험을 보고도 남아요.
Chúng ta đã ôn tập thật nhiều đủ để thi rồi.

그녀 키가 175cm 이면 모델이 되고도 남을 거예요.
Cô ấy cao 175cm đủ để làm người mẫu rồi.

이 돈이면 여기에 있는 것들을 전부 사고도 남아요.
Nếu có chừng này tiền đủ để mua tất cả những thứ có ở đây.

밥을 많이 해서 아침과 점심을 먹고도 남았어요.
Nấu nhiều cơm nên ăn cả sáng lẫn trưa vẫn còn thừa.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: