Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 기까지 하다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 기까지 하다.

Cấu trúc ngữ pháp 기까지 하다Cấu trúc ngữ pháp 기까지 하다

Tính từ / Động từ + 기까지 하다

Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ” lại còn, đã vậy”

Thường sử dụng theo sau ngữ pháp (으)ㄹ 뿐만 아니라, ㄴ/는데다가…

Cách chia :

Động từ/ tính từ có patchim hay không có patchim đều + 기까지 하다

Ví dụ:

그 집은 비싼 데다가 회사에서 멀기까지 하대요.
Nghe nói nhà đó mắc mà lại xa công ty nữa.

전화로 얘기해도 되는데 카페에 가기까지 했어요?
Gọi điện được rồi sao lại đi cà phê nữa à?

돈이 없는다고 하니까 친구가 돈을 내 주기까지 했어요
Tôi nói là không có tiền nên bạn bè lại còn trả tiền cho nữa chứ.

화 씨가 예쁠 뿐만 아니라 성격이 좋기까지 해요.
Hoa không những đẹp mà đến tính cách cũng tốt.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook