Cấu trúc ngữ pháp 만에

Cấu trúc ngữ pháp 만에

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 만에.

Cấu trúc ngữ pháp 만에

Cấu trúc ngữ pháp 만에

Cấu trúc này dùng để diễn tả hành động diễn ra trong một khoảng thời gian xác định nào đó, sau đó lại có việc khác xảy ra.

Để diễn tả hành động đã hoàn được hoàn thành trong một thời gian nhất định nào đó thì mệnh đề trước thường đi kèm với ngữ pháp (으)ㄴ 지.

Phía trước 만에 thường đi kèm với danh từ chỉ thời gian.

Cách chia :

Danh từ + 만에

Ví dụ:

졸업한 지 1년 만에 취업해서 여간 기쁘지 않아요.
Tốt nghiệp một năm mới sinh được việc nên rất vui.

우리 3년 만에 다시 만난 것 같아요.
Hình như 3 năm rồi mình mới gặp lại

컴퓨터가 고친 지 일주일 만에 다시 고장이 났어요.
Máy tính mới sửa được một tuần mà lại hỏng rồi.

그 영화가 재미있어서  표를 팔기 시작한 지 30분 만에 매진됐어요.
Bộ phim đó thú vị nên chỉ trong 30 phút vé đã bán hết rồi.

얼마 만에 이 곳에 다시 왔어요?
Đã bao lâu rồi cậu mới đến lại đây.

세차한 지 3시간 만에 다시 더려워요.
Xe mới rửa được 3 tiếng mà bẩn lại rồi.

크리스는 한 시간 만에 돌아왔다.
Chris đã quay về 1 tiếng rồi.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: