Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ걸요.

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ걸요

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ걸요.

– Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ걸요: Được sử dụng để diễn tả sự phỏng đoán về những sự việc trong tương lai hoặc việc mà người nói chưa chắc chắn lắm.

– Cấu trúc này có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: “ Có lẽ, Không biết đâu chừng…”

– Thường được sử dụng trong những mối quan hệ thân thiết.

– Cấu trúc này không chỉ sử dụng trong văn nói và không được sử dụng trong văn viết.

– Cấu trúc này còn được sử dụng khi diễn tả sự tiếc nối của người nói về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

– Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ걸요 chỉ được sử dụng khi người nói có căn cứ để phỏng đoán . Vì vậy không được sử dụng cấu trúc này khi người nói và người nghe đã biết thông tin.

Cách chia:

Động từ Tính từ N이다
Qúa khứ 았/었을걸요 았/었을걸요 였/이었을걸요
Hiện tại (으)ㄹ걸요 (으)ㄹ걸요 일걸요

Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ걸요.

가: 미미 씨는 저 그림이 비쌀까요?
Mimi, bức tranh đó có vẻ mắc nhỉ?

나: 복제품이니까 비싸지 않을걸요.
Bức tranh đó là bản sao nên không mắc đâu.

가: 짐이 고향에 도착했을까?
Hành lý đã về đến quê chưa nhỉ?

나: 고향까지 일주일정도 걸리니끼 벌써 도착했을걸요.
Mất khoảng một tuần thì sẽ gửi về đến quê nên chắc đến nơi rồi.

가: 우리 다음에 사진전 갈 때 미나 씨도 부를까요?
Lần sau chúng ta gọi MiNa cùng đến triển lãm ảnh nhé.

나: 미나 씨는 아마 안 갈걸요. 예전에 사진이나 그림에는 관심이 없다고 했거든요
Có lẻ MiNa sẽ không đi đâu. Trước đây cậu ấy có nói là không quan tâm đến tranh ảnh.

가: 미미 씨가 오늘 안 보이던데 무슨 일이 있나 봐요?
Hôm nay không thấy MiMi nhỉ, có vẻ có chuyện gì rồi phải không?

나: 아마 도서과네서 공부하고 있을걸요. 다음 주 토익 시험이 있거든요.
Có lẻ bây giờ cậu ấy đang học bài ở thư viện. Tuần sau cậu ấy có kỳ thi Toeic

인터넷과 첨단기술의 발전으로 한국 대중문화는 보다 널리 보급될걸요.
Với sự phát triển của Internet và công nghệ tiên tiến thì văn hóa đại chúng Hàn Quốc sẽ được phổ biến rộng rãi hơn.

가: 대중문화에서 시작된 한류 열풍이 한국문화 전반의 인기로 이어지고 있대요.
Làn sóng Hàn Quốc bắt đầu từ văn hóa đại chúng dẫn đến sự nổi tiếng của toàn bộ nền văn hóa Hàn Quốc

나: 맞아요. 이번 기회를 잘 살린다면 한국은 지금 보다도 더 국제적 인지도를 높일걸요.
Đúng vậy. Nếu phát huy tốt cơ hội lần này thì Hàn Quốc sẽ nâng cao nhận thức của quốc tế hơn so với bây giờ.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu hiểu cách dùng, ví dụ minh họa của cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ걸요. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook