Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다.

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다

– Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다: Được sử dụng khi muốn diễn tả một việc không mong muốn nào đó suýt xảy, dù khả năng xảy ra cao nhưng may mắn đã không xảy ra.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt: ‘Suýt chút nữa’

– Cấu trúc này phản ánh hành động xảy ra trong quá khứ nên luôn sử dụng hình thức (으)ㄹ 뻔했다.

– Thường sử dụng cấu trúc giả định quá khứ như: 았/었으면/ hay 았 /었더라면 ở vế trước ngữ pháp này.

Cách chia:

Động từ + (으)ㄹ 뻔하다

Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다

가: 문이 안 잠근 것 같은데 확인해 보세요.
Hình như cửa chưa khóa thì phải, hãy kiểm tra thử đi.

나: 아, 안 잠갔네요! 민나 씨가 말해 주지 않았더라면 큰일 날 뻔했어요.
À, không khóa thật này, Nếu Mina không nói cho mình thì suýt lớn chuyện rồi.

가: 늦게 일어나서 비행기를 놓칠 뻔했어요.
Mình dậy muộn nên suýt nữa là lỡ chuyến bay rồi.

나: 그래도. 비행기를 타서 다행이에요.
Dù vậy. Thật may mắn khi vẫn kịp chuyến bay.

가: 아침에 배탈이 나서 회의에 지각할 뻔했어요.
Sáng nay mình bị đau bụng nên suýt nữa đã trễ cuộc họp.

나: 그래도 다행히 제시간에 왔어요.
Dù vậy, cũng may mình đã đến đúng giờ

가: 미연 씨, 이번 역에서 내려야 하는 거 아닌가요?
Miyeon à, Không phải là phải xuống ở ga này sao?

나: 아, 맞아요. 이야기를 하다가 내려야 할 역을 지나칠 뻔했네요.
A, đúng rồi. Đang nói chuyện suýt nữa là đi qua ga phải xuống rồi.

가: 그 음식 상한 것으니까 드시지 마세요.
Thức ăn đó có vẻ hỏng rồi, cậu đừng có ăn nhé.

나: 그래요? 이 음식을 먹었더라면 배탈이 날 뻔했어요.
Vậy sao? Nếu ăn thức ăn này suýt nữa mình bị đau bụng rồi.

가: 어제 야구 경기 표는 잘 샀어요?
Hôm qua anh mua được vé trận bóng chày chứ?

나: 네, 사람이 많이 너무 많아서 조금만 늦게 갔으면 표를 못 살 뻔했어요.
Vâng, vì đông người quá nên nếu đi trễ một chút thì suýt nữa tôi đã không mua được vé.

가: 퇴근 시간에 도착해서 업무 당담자를 못 만날 뻔했어요.
Vì đến vào giờ tan làm, suýt nữa tôi đã không gặp được người phụ trách công việc.

나: 그래도. 그 사람 만났으니까 다행이네요.
Dù vậy. Thật may vì mình đã gặp được người phụ trách.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu cách dùng, ví dụ minh họa của cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 뻔하다. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook