Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요.

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요

Động từ + (으)ㄹ 게요:  Ngay cả những người bản xứ cũng thường viết sai thành 께요.

– (으)ㄹ 게요 : Là cấu trúc thể hiện ý chí người nói hoặc thể hiện như một lời hứa hẹn đối với người nghe.

– Đôi lúc nó cũng được sử dụng như một lời xin phép nhẹ nhàng.

Chú ý: Khi sử dụng trong tình huống thân thiết, ta chỉ cần bỏ đuôi 요.

Tình huống 1: nói chuyện điện thoại :
내일 전화할게요 (tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai.)

Tình huống 2 : nhắn tin qua mạng:
내가 먼저 잘게. (tôi sẽ đi ngủ trước)

Cách chia :

Động từ không có patchim + ㄹ게요

Động từ kết thúc bằng patchim ㄹ + 게요

Ví dụ :

가다 (đi) → 갈게요 (tôi sẽ đi)

전화하다 (gọi) → 전화할게요 (tôi sẽ gọi)

수업이 끝난 후에 전화할게요
Tiết học kết thúc mình sẽ gọi

Động từ có patchim + 을게요.

Ví dụ :

먹다 (ăn) → 먹을게요 (tôi sẽ ăn)

맛있게 먹을게요
Tôi sẽ ăn một cách ngon miệng

받다  (nhận)→ 받을게요 (tôi sẽ nhận)

Ví dụ thêm

가:같이 점심 먹으러 갈까요?
Cùng nhau ăn cơm nhé?

나:지금은 할 일이 있어서 나중에 먹을게요.
Bây giờ mình có việc phải làm sau này mình sẽ ăn cùng nhé.

오늘 또 지각하네요. 미안해요,내일은 일찍 올게요.
Hôm nay cậu lại trễ nhỉ!  Ngày mai mình sẽ đi sớm.

가: 왜 미미는 아직 안 왔어요?
Sao Mimi vẫn chưa đến nhỉ?

나: 제가 전화해 볼게요
Để mình gọi điện thử nhé

가: 누가 집을 청소할 거예요?
Ai sẽ dọn nhà đây?

나: 제가 청소할게요
Em sẽ dọn ạ

학교 앞에 기다릴게.
Tôi sẽ đợi bạn trước trường

다시는 안 그럴게요.
Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 게요. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: