Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅁ에 따라

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅁ에 따라

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 ㅁ에 따라.

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅁ에 따라

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅁ에 따라

Động từ + (으)ㅁ에 따라: Được sử dụng để thể hiện kết quả của mệnh đề sau phụ thuộc vào tiêu chuẩn hay tình huống của mệnh đề trước.

Là dạng thay đổi trạng thái của động từ, tính từ biểu hiện khi một hoàn cảnh biến đổi làm cho hoàn cảnh khác biến đổi theo.

Có nghĩ tương đương tiếng Việt là: ” Theo, tùy theo…”

Cách chia :

– Động từ không có patchim+ ㅁ에 따라

Ví dụ:

담배를 피우는 사람이 많아짐에 따라 암에 걸린 율도 많아지고 있다.
Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư đang ngày càng tăng theo số người hút thuốc ngày càng tăng.

– Động từ có patchim+ 음에 따라

Ví dụ:

경제 안전를 되찾음에 따라 사람들의 삶이  더 좋은 것 같아요.
Đời sống người dân trở nên tốt hơn dựa trên tình hình kinh tế đang phục hồi ổn định.

Ví dụ thêm:

기술이 발달함에 따라 편리해진 점도 많지만 새로운 문제도 나타나고 있다.
Theo sự phát triển của khoa học thì có nhiều việc trở nên thuận lợi nhưng cũng đang xuất hiện các vấn đề mới.

사람들은 시간이 지남에 따라 슬픈 일을 다 잊어버렸어요.
Theo thời gian mọi người sẽ quên hết mọi chuyện buồn.

환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 전기 차를 사용하는 사람도 많아지고 있다.
Theo sự quan tâm về môi trường ngày càng cao thì người sử dụng xe điện đang ngày càng tăng lên.

폭염 현상이 계속됨에 따라 농산물 심에 어려움을 겪고 있다.
Việc trồng nông sản đang trải qua khó khăn theo hiện tượng oi bức liên tục kéo dài.

도시화가 발전함에 따라 생화 활동도 달라졌어요.
Đời sống sinh hoạt trở nên khác theo sự phát triển của đô thị hóa.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: