Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다.

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다

– (으)ㅂ시다: Thể hiện lời đề nghị  hoặc lời yêu cầu đối với người (người nghe) có quan hệ ngang bằng hoặc thấp hơn cùng nhau làm việc gì đó.

– Nó tương đương với cấu trúc “Let’s (động từ)” trong tiếng Anh.

– Khi nói ngang hàng với bạn bè hoặc người có mối quan hệ thân thiết thì dùng : động từ + 자.

– Không sử dụng với tương lai 겠.

–  Có nghĩa ” hãy, hãy cùng” tương đương trong tiếng Việt

Chú ý:

Cấu trúc này hầu hết được sử dụng bởi những người có vị trí xã hội cao hơn với những người có vị trí xã hội thấp hơn. Bạn không nên sử dụng các cụm từ như ‘이제 일 합시다’ với một người lớn hơn bạn.

Cách chia :

Động từ không có patchim, và động từ kế thúc bằng ㄹ + ㅂ시다

Ví dụ : 가다 (đi) → 갑시다

다음 주에 같이 갑시다
Tuần sau mình cùng đi nha.

Động từ có patchim + (으)ㅂ시다

Ví dụ : 먹다 (ăn) → 먹읍시다

비빔밥을 같이 먹읍시다
Cùng ăn cơm trộn nhé

Ví dụ thêm

점심을 먹자
Cùng ăn trưa nhé

우리 선생님이랑 같이 산책합시다
Chúng ta hãy cùng đi dạo với thầy nhé

같이 시험 공부하자
Cùng học thi nào

내일 영화를 봅시다
Ngày mai cùng xem phim nhé

저녁 식사를 같이 만듭시다
Cùng nhau chuẩn bị buổi tối nhé.

이번 주말에 만납시다.
Cuối tuần này hãy cùng gặp nhau nào

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 으 ㅂ시다. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: