Cấu trúc ngữ pháp 으 니까

Cấu trúc ngữ pháp 으 니까

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 니까.

Cấu trúc ngữ pháp 으 니까

Cấu trúc ngữ pháp 으 니까

(으) 니까: Diễn tả vế trước trở thành nguyên nhân, căn cứ hay tiền đề của vế sau

Diễn tả nguyên nhân, lý do  khách quan, cụ thể mà người nghe cũng biết tới.

Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: ” Vì, bởi vì, vì vậy

Có thể kết hợp với câu mệnh lệnh hoặc thỉnh dụ

Cách chia :

– Tính từ / Động từ không có patchim và kết thúc bằng patchim ㄹ thì + 니까

Ví dụ :

오다 (đến) → 오니까

친구들이 집에 오니까 음식을 만들어요.
Bạn đến nhà chơi nên phải chuẩn bị thức ăn.

살다 () → 사니까

시골에서 사니까 조용하네요
Sống ở làng quê yên tĩnh thật.

– Tính từ / Động từ có patchim  + 으니까

Ví dụ :

먹다 (ăn) → 먹으니까

밥을 많이 먹으니까 배불러요.
Mình ăn nhiều cơm nên no quá

– Danh từ + (이)니까

영화관 ( rạp chiếu phim) → 영화관이니까

여기는 영화관이니까 담배를 피우자마세요
Ở đây là rạp chiếu phim xin đừng hút thuốc ạ.

Ví dụ thêm

오늘 비가 많이 오니까 약속을 취소하자
Hôm nay trời mưa quá mình hủy hẹn nhé.

날씨가 시원하니까 기분이 좋아요
Thời tiết tốt nên tâm trạng cũng vui

학교 앞 식당이 맛있으니까 거기로 갈까요?
Quán ăn ở trước trường ngon lắm, mình đến đó đi

오늘 오전 바쁘니까 다음에 만납시다
Sáng nay mình bận lần sau gặp nhé

시간이 없으니까 다음에 가요
Hôm nay tôi không có thời gian lần sau đi

시험이 끝났으니까 같이 놀러가자
Kết thúc kỳ thi rồi cùng đi chơi đi.

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 으 니까. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: