Cấu trúc ngữ pháp 으 려고 들다

Cấu trúc ngữ pháp 으 려고 들다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 려고 들다.

Cấu trúc ngữ pháp 으 려고만 들다

Cấu trúc ngữ pháp 으 려고 들다

Động từ + (으)려고만 들다 hay (으)려고 들다.

Diễn tả muốn thực hiện hành động như thế và xúc tiến một cách tích cực.

Dùng khi hành động một cách tích cực hơn so với (으)려고 하다.

Cách chia :

– Động từ không có patchim + 려고 들다.

Ví dụ:

똑똑한 아이이까 배우려고 들면 뭐든지 금방 배울 수 있어요.
Con là đứa trẻ thông minh nên muốn học gì có thể học được ngay.

– Động từ có patchim + 으려고 들다.

Ví dụ:

찾으려고 들면 찾을 수 있어요.
Nếu muốn tìm tôi có thể tìm được.

 Ví dụ thêm

일을 배우려고 들면 금방 배워요.
Nếu muốn học việc thì học ngay.

그녀 자신의 실수를 인정하지 않으려고 들었어요.
Cô ấy nhất định không nhận cái sai của mình.

언니는 언제나 내 것은 뺏으려고 들어요.
Lúc nào chị cũng muốn dành phần của tôi.

남동생은 나보다 네 살이나 어린데도 항상 나를 이기려고 들어요.
Em trai nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng lúc nào cũng đòi thắng tôi bằng được.

내 친구는 이야기를 숨기려고 드니까 더 궁금해요.
Bạn tôi vì muốn giấu chuyện nên tôi càng tò mò.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: