Cấu trúc ngữ pháp 인지 모르다

Cấu trúc ngữ pháp 인지 모르다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 인지 모르다.

Cấu trúc ngữ pháp 인지 모르다

Cấu trúc ngữ pháp 인지 모르다

– Danh từ + 인지 모르다: Diễn tả không biết về thứ gì hoặc cách làm điều gì đó.

– Để làm giảm gánh nặng phải cung cấp thông tin từ phía người nghe và tạo cảm giác lịch sự hơn nên thường được sử dụng dưới dạng câu hỏi gián tiếp.

– Cấu trúc này có nghĩa là “không biết ở đâu / cái gì / ai,..”

– Thường được dùng cùng với từ để hỏi phía trước để biểu hiện sự nghi vấn.

Chú ý :

Danh từ + 인지 모르다 = Danh từ + 인줄 모르다.

Cách chia:

Danh từ + 인지 모르다

Ví dụ:

저는 전주가 어디인지 몰라요.
Tôi không biết Jeonju ở đâu.

Ví dụ thêm

1. 그 분이 누구인지 몰라요?
Cậu không biết vị đó là ai sao?

2. 가: 저기 뭐 문제가 생겼는지 알아요?
Bạn có biết đằng kia có vấn đề gì không ?

3. 나: 무슨 문제인지 몰라요.
Mình không biết đang có vấn đề gì

4. 서류 제출 마감이 무슨 요일인지 모르겠어?
Cậu không biết hạn cuối nộp tài liệu là ngày nào à?

5. 모리브가 어디인지 몰라요
Tôi không biết Maldives ở đâu

6. 선생님 생신이 언제인지 모르겠어요?
Cậu không biết khi nào là sinh nhật cô giáo à?

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: