Cấu trúc ngữ pháp 인지 알다

Cấu trúc ngữ pháp 인지 알다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 인지 알다.

Cấu trúc ngữ pháp 인지 알다

Cấu trúc ngữ pháp 인지 알다

– Danh từ + 인지 알다 : Diễn tả biết về thứ gì hoặc cách làm điều gì đó.

– Để làm giảm gánh nặng phải cung cấp thông tin từ phía người nghe và tạo cảm giác lịch sự hơn nên thường được sử dụng dưới dạng câu hỏi gián tiếp.

– Cấu trúc này có nghĩa là ” Có biết là, biết cái gì..”

– Thường được dùng cùng với từ để hỏi  như: 언제, 누구, 무엇, 왜, 어디 phía trước để biểu hiện sự nghi vấn.

Cách chia:

Danh từ + 인지 알다

Ví dụ :

저 분 성함이 무엇인지 아세요?
Bạn có biết tên người đó là gì không ?

Ví dụ thêm

이 식당에서 제일 맛있는 음식이 무엇인지 알아요?
Bạn có biết thức ăn ở nhà hàng này là gì không?

가: 이 거 얼마인지 아세요?
Cậu biết cái này bao nhiêu không?

나: 네, 알아요, 5십만동이에요
Mình biết, 500 nghìn đồng.

그 사람이 어느 사람인지 알아요?
Người ấy là người nào cậu biết không?

영어 말하기 시험 날짜가 언제인지 알아요?
Cậu biết ngày thi nói tiếng Anh là khi nào không?

부모님께 필요한 선물이 무엇인지 알아요?
Em có biết món quà gì cần cho bố mẹ không?

그 회사의 회장님이 누구인지 알아요?
Cậu có biết chủ tịch công ty đó là ai không?

교무실이 어디인지 알아요?
Bạn có biết văn phòng ở đâu không?

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: