Cấu trúc ngữ pháp 자

Cấu trúc ngữ pháp 자

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn Cấu trúc ngữ pháp 자.

Cấu trúc ngữ pháp 자

Cấu trúc ngữ pháp 자

Động từ + 자: Cấu trúc này được sử dụng để gợi ý người nghe thực hiện một số hành động cùng nhau.
Cấu trúc này được xem là cách nói ngang bằng, thân mật của cấu trúc rủ rê, đề nghị ㅂ시다 và không được sử dụng đối với người lớn tuổi, người lạ và trong các tình huống trang trọng nói chung.

Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: ” Hãy cùng …nhé,… nhỉ”

Cách chia :

Động từ có patchim hay không có patchim đều kết hợp + 자

Ví dụ:

우리 같이 열심히 공부하자.
Chúng ta hãy học hành chăm chỉ nào.

수업이 끝나 같이 영화을 보러 가자
Giờ học kết thúc cùng đi xem phim nhé.

휴식 시간인데 잠깐 나가자.
Đến giờ nghỉ rồi cùng nhau ra ngoài một lát nào.

오늘 눈이 많이 와서 밖에 나가지 말자.
Hôm nay tuyết rơi nhiều lắm đừng đi ra ngoài nhé.

내일 쉬는 날이니까 같이 놀이공원에 가자.
Mai là ngày nghỉ cùng đi đến công viên giải trí nào.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: