Cấu trúc ngữ pháp 지 않다

Cấu trúc ngữ pháp 지 않다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 지 않다.

Cấu trúc ngữ pháp 지 않다

Cấu trúc ngữ pháp 지 않다

Tính từ / Động từ + 지 않다:

Cấu trúc này được dùng để phủ định động từ hoặc tính từ gắn liền với nó.

Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt: ” Không”

Cấu trúc này có nghĩa tương đương :  + V/A.

Cách chia :

Tính từ / Động từ + 지 않다 :

Ví dụ :

예쁘다 (đẹp)→ 예쁘지 않다 (không đẹp)

그 옷이 예쁘지 않아요.
Cái áo đó không đẹp

Ví dụ :

덥다 (nóng) → 덥지 않다 (không nóng)

오을 덥지 않아요.
Hôm nay trời không nóng.

Ví dụ thêm

엄마, 형이 공부하지 않아요
Mẹ, anh không học bài

주말에 바쁘지  않아요
Cuối tuần mình không bận lắm

오늘 학교에 가지 않아요
Hôm nay tôi không đến trường

요즘 기분이 좋지 않아요
Dạo này tâm trạng mình không tốt lắm

그는 좋아하지 않습니다.
Mình không thích cậu ấy.

이 집은 넓지 않습니다.
Nhà này không rộng lắm.

이 모자는 비싸지 않아요.
Cái mũ này không mắc lắm đâu.

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 지 않다. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: