Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 거든요

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 거든요.

Cấu trúc ngữ pháp 거든요

Cấu trúc ngữ pháp 거든요

Tính từ / Động từ + 거든요 : Cấu trúc này có những cách sử dụng như sau :

– Được sử dụng để đưa ra lời giải thích, ý kiến, lý do mà người nghe chưa biết

– Được sử dụng để đáp lại câu hỏi

– Cấu trúc này chỉ sử dụng trong văn nói và dùng khi trò chuyện với những người thân thiết.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt : ” Vì, bởi vì…”

Cách chia :

Tính từ / Động từ + 거든요

+ Hiện tại:  Động từ/ tính từ + 거든요

Danh từ + (이)거든요

+ Qúa khứ: Động từ/ tính từ + 았/었거든요

Danh từ + 이었/였거든요

Ví dụ về 거든요

1. 직원들이 사장을 싫어해요,너무 까다롭거든요.
Nhân viên không thích giám đốc vì ông ấy khó tính quá.

2. 언니는 용돈을 많이 써요, 충동구매거든요.
Chị tôi tiêu tiền nhiều lắm vì chị hay mua sắm tùy hứng.

3. 요즘 아이스크림이 잘 팔려요, 날씨가 덥거든요.
Dạo này thời tiết nóng quá, kem bán rất chạy

4. 가: 무슨  일이 있어요? 기분이 안 좋아 보여요.
Có chuyện gì vậy? Nhìn bạn không được tốt

5. 나: 시험을 잘 보지 않았거든요
Mình thi không được tốt

6. 가: 그 카페에 왜 자주 가세요?
Sao bạn hay đến quán cà phê đó vậy?

7. 나: 분위기가 좋아하거든요
Mình thích bầu không khí quán đó

8. 가: 요즘 비가 정말 안 내리네!
Dạo này trời không mưa nhỉ

나: 요즘 전기거든요.
Dạo này  mùa khô mà.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook