Cấu trúc ngữ pháp 느라고

Cấu trúc ngữ pháp 느라고

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 느라고.

Cấu trúc ngữ pháp 느라고

Cấu trúc ngữ pháp 느라고

느라고: Dùng để diễn tả nội dung vế trước là nguyên nhân, lý do của vế sau.

느라고 đặc biệt dùng khi kết quả có ý nghĩa tiêu cực và bạn muốn nói xin lỗi hay trình bày lí do.

Có nghĩa tương đương tiếng Việt là : ” Vì ..nên…, vì mải lo làm gì đó ….nên..”

Cách chia :

Động từ (hành động) có patchim hay không có patchim đều kết hợp  + 느라고

Chủ ngữ hai vế phải giống nhau.

Ví dụ :

이야기하느라고

친구와  이야기하느라고 요리를 못 해요.
Mải nói chuyện với bạn nên không thể nấu ăn

먹느라고

매운 음식을 많이 먹느라고 배달이 났어요
Vì ăn quá nhiều món cay nên mình đã đau bụng.

Ví dụ thêm

엄마가 아이를 보느라고 하루 종일 쉬지 못해요.
Mải trông em nên cả ngày mẹ không thể nghỉ ngơi

어제 늦게 보고서를 작성하느라고  잠을 못 잤어요
Hôm qua mải viết báo cáo đến khuya nên không ngủ được

졸업 준비 하느라고 바빴어요
Vì chuẩn bị tốt nghiệp nên mình rất bận

영화를 보느라고 숙제 안 했어요.
Vì mải xem phim nên mình đã không làm bài tập

자느라고 약속 시간이 늦게 왔어요.
Vì mải ngủ nên mình đã trễ hẹn.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: