Cấu trúc ngữ pháp 던데요

Cấu trúc ngữ pháp 던데요

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn Cấu trúc ngữ pháp 던데요.

Cấu trúc ngữ pháp 던데요

Cấu trúc ngữ pháp 던데요

Diễn tả điều tương phản với điều người khác nói hoặc diễn tả cảm giác ngạc nhiên trước một sự việc xảy ra trong quá khứ  trong hoàn cảnh nhất định nào đó.

Được sử dụng khi nói và khi hồi tưởng,  giải thích về một sự kiện mà một người đã tận mắt chứng kiến hoặc trải qua.

Cách chia :

Tính từ / Động từ + 던데요.

Ví dụ:

이 토픽 시험은 지난 시험보다 더 어렵던데요.
Kỳ thi Topik này còn khó hơn kỳ trước nữa.

N + (이)던데요.

Ví dụ:

가: 민수 씨가 회사훤이지요?
Minsoo là nhân viên văn phòng phải không?

나: 아니요, 변호사던데요.
Không, cậu ấy là luật sư.

Ví dụ thêm

이 영화를 봤는데 정말 재미있던데요.
Tôi đã xem bộ phim này rồi quả thật rất thú vị.

화 싸가 술을 많이 마시던데요.
Hoa uống rượu nhiều thật.

그녀의 남편도 자상하던데요.
Chồng cô ấy chu đáo thật.

어제 밤에 비가 많이 내리던데요.
Tối hôm qua trời mưa nhiều lắm.

란은 어려운 단어를 많이 알던데요.
Lan biết nhiều từ vựng khó của tiếng Hàn nhỉ

그 배우가 연기를 아주 잘 하던데요.
Diễn viên đó diễn xuất tốt thật.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: