Cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라 

Cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라.

Cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라

Cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라

Cách chia:

– Động từ/ Tính từ + – (으)ㄹ 뿐만 아니라

+ Động từ/ Tính từ có patchim + 을 뿐만 아니라

+ Động từ/ Tính từ không có patchim + ㄹ 뿐만 아니라

Cách dùng:

–  Cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라: Cấu trúc này diễn tả khôn phải sự vật, sự việc mà động/ tính từ ở vế trước diễn đạt mà còn thêm vào đó nội dung vế sau thể hiện.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt: ‘ Không những …mà còn..,không chỉ…mà còn…’

– Có thể sử dụng với thì quá khứ ‘았/었’.

– Khi sử dụng cấu trúc này vế trước mang tính tích cực thì vế sau cũng phải mang tính tích cực và ngược lại.

Ví dụ:

란의 언니는 친절할 뿐만 아니라 얼굴도 예뻐요.
Chị của Lan không những thân thiện mà khuôn mặt cũng xinh đẹp
 치엔 씨가 공부를 잘할 뿐만 아니라 운동도 잘해요.
Chiến không những học tốt mà còn chơi thể thao giỏi.

그 카페가 멀 뿐만 아니라 길도 복잡해요.
Quán cà phê này không những xa mà đường còn phức tạp nữa chứ.

가: 화 씨, 어떤 회사에서 일하고 싶어요?
Hoa, cậu muốn làm việc ở công ty như thế nào?

나: 적성에 잘 맞을 뿐만 아니라 장래성이 있는 곳에서 일하고 싶어요.
Mình muốn làm việc ở nơi không những phù hợp với sở trường của mình mà còn là nơi có triển vọng tương lai.

–  Biểu hiện tương tự là ‘(으)ㄹ 뿐더러’.

그 가수는  노래를 잘 불렸을 뿐만 아니라 춤도 잘했어요

= 그 가수는  노래를 잘 불렸을 뿐더라 춤도 잘했어요.
Ca sĩ đó không những hát hay mà còn nhảy giỏi nửa chứ.

시험이 어려웠을 뿐만 아니라 시간도 모자랐어요.
Bài thi đã không những khó mà lại còn thiếu thời gian.

– Trong vế trước của (으)ㄹ 뿐만 아니라, với trường hợp của ‘이다’ thì biến thành ‘일 뿐만 아니라’ còn nếu là danh từ thì thành ‘뿐만 아니라’.

오늘 아침 뿐만 아니라 점심도 굶었어요.
Hôm nay không những buổi sáng mà cả buổi trưa mình đều nhịn.

편지뿐만 아니라 소포도 받았어요.
Tôi đã nhận được không những thư mà còn bưu phẩm nữa.

하 씨는 한국어 발음뿐만 아니라 억양도 이상해.
Hà không chỉ phát âm mà cả ngữ điệu tiếng Hàn  đều lạ.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về cách dùng, các ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 뿐만 아니라.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

.

error: