Cấu trúc ngữ pháp 아/어지다

Cấu trúc ngữ pháp 아/어지다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 아/어지다.

Cấu trúc ngữ pháp 아/어지다

Cấu trúc ngữ pháp 아/어지다.

Cấu trúc ngữ pháp 아/어지다 được sử dụng theo các trường hợp sau:

1.Trường hợp với tính từ.

– 아/어지다: Cấu trúc này diễn tả sự biến đổi của quá trình và trạng thái từng chút một theo thời gian.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: ‘Trở nên, càng….’

– Khi diễn tả trạng thái ở quá khứ ta dùng dạng: 아/어졌어요.

Cách chia:

Tính từ + 아/어지다

+ Thân từ kết thúc bằng nguyên âm 아/오 + 아지다

+ Thân từ kết thúc không phải nguyên âm 아/오 + 어지다

+ Thân từ kết thúc bằng 하다 sử dụng 해지다.

Ví dụ:

요즘 날씨가 추워졌어요.
Dạo này thời tiết lạnh hơn nhiều.

어제 흐엉 씨가 봤는데 점점 날씬해져요.
Hôm qua mình đã thấy Hương nhưng cậu ấy ngày càng thon thả.

스마트폰이 많이 써서 눈이 나빠져요.
Dạo này mình dùng điện thoại nhiều quá nên mắt ngày càng yếu.

남이 여전에 몸이 약했는데 요즘은 건강해졌어요.
Trước đây cơ thể Nam rất yếu nhưng bây giờ đã khỏe mạnh lên nhiều

요즘 바다에 사람들이 적어졌어요.
Dạo này người đi biển ngày càng ít nhỉ.

2.Trường hợp với động từ.

– Diễn tả hành động của chủ ngữ xảy ra do tác động của người nào hoặc do hành động dán tiếp nào đó.

– Dùng với nghĩa bị động và chỉ được sử dụng với một số động từ.

Cách chia:

+ Qúa khứ: Động từ + 아/어졌어요

+ Hiện tại: Động từ + 아/어져요

+ Tương lai: Động từ + 아/어질 거예요.

Ví dụ:

내 컴퓨터 가 안 켜져요. 고장이 난 것 같아요.
Máy tính của mình không bật được, có vẻ nó hỏng rồi.

가: 여름 방학 때 달랏으로 같이 여행을 갈까요?
Kỳ nghỉ hè cậu cùng đi du lịch Đà Lạt với mình nhé?

나: 저도 가고 싶지만 돈이 없어서 망설여져요.
Mình cũng muốn đi nhưng lưỡng lự vì không có tiền.

이 문제가 주어진 시간 안에 해결해야 해요.
Vấn đề này phải giải quyết trong thời gian cho phép

펜이 좋은 것 같아서 글씨가 잘 써져요.
Cây bút này có vẻ tốt nên chữ viết đẹp

커피가 다 쏟아져서 옷에 얼룩이 생겼어요.
Cà phê bị đổ hết rồi nên áo bị bẩn.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về cách dùng, các ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 아/어지다.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: