Cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에.

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에.

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에

Cấu trúc ngữ pháp cấu 으ㄴ/는  반면에.

– Cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에: Sử dụng khi diễn tả hai mệnh đê có nội dung đối ngược nhau.

– Còn sử dụng khi diễn tả mặt tích cực và mặt tiêu cực của một nội dung của một sự việc trong cùng một câu.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: ‘ Ngược lại, đối ngược lại…’

– Sử dụng cấu trúc (으)ㄴ/는 데 반해 khi mệnh đề trước và sau tương phản.

Cách chia:

Động từ Tính từ
Qúa khứ (으)ㄴ 반면에  (으)ㄴ 반면에
Hiện tại 는 반면에

Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에

민지이는 친절한 반면에 고집이 세요.
Minji rất thân thiện nhưng lại cố chấp.

가: 민수 씨, 하노이가 어때요?
Cậu thấy Hà Nội thế nào Minsoo?

나: 물가가 비싼 반면에 살기는 재미있어요.
Hà Nội vật giá thì đắt nhưng sống khá thú vị

가: 한국의 재래시장이 어때요?
Cậu thấy chợ truyền thống Hàn Quốc thế nào?

나: 물건이 많은 반면에 사람이 많아서 복잡해요.
Đồ vật rất nhiều nhưng ngược lại đông người quá nên phức tạp.

민우는 공부는 못하는 반면에 악기를 연주를 잘 해요.
Min woo học không tốt nhưng ngược lại cậu ấy chơi nhạc cụ rất giỏi.

그 옷이 싼 반면에 질이 안 좋아요.
Cái áo kia rẻ nhưng chất lượng không tốt

가: 빈 씨가 토픽 시험을 잘 봤어요?
Bin thi Topik tốt chứ?

나: 듣기는 잘 본 반면에 쓰기는 잘 못 봤어요.
Phần nghe thì mình làm tốt nhưng phần viết thì mình làm không được.

가: 아들이 생선을 좋아해요?
Con trai cậu thích cá sao?

나: 네, 채소는 잘 안 먹는 반면에 생선을 잘 먹어요.
Vâng, Trái ngược với việc ăn rau thì cậu bé ăn cá rất nhiều.

가: 짱 씨, 새로 산 스마트폰이 어때요?
Trang, cậu thấy điện thoại mới mua thế nào?

나: 별로예요. 기능이 많은 반면에 사용이 불편해요.
Cũng bình thường. Nó có nhiều chức năng nhưng lại không thoải mái khi sử dụng.

가: 방학 동안에 봉사 활동을 했다고 들었어요. Cậu thấy sao?
Nhe nói cậu tham gia hoạt động tình nguyện trong suốt kỳ nghỉ.

나: 힘이 든 반면에 보람이 있었어요.
Tuy mệt nhưng trái lại mình thấy rất có ý nghĩa.

Trên đây các bạn đã tìm hiểu về cách dung, ví dụ cấu trúc ngữ pháp 으ㄴ/는 반면에. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

.

error: