Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸.

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸

Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸

– Cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸: Được sử dụng khi diễn tả ý định muốn thực hiện hai hành đồng cùng một lúc của người nói.

– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt: ” Đồng thời, kiêm…’

– Thường dược sử dụng dưới hình thức: N도 (으)ㄹ 겸 N도 (으)ㄹ 겸 hoặc  N도  (으)ㄹ 겸 해서.

Cách chia cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸

– Động từ + (으)ㄹ 겸- (으)ㄹ 겸.

– Danh từ + 겸.

 Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸.

가: 한국 정치 신문을 보고 있어요?
Cậu đang đọc báo chính trị Hàn Quốc sao?

나: 네, 제 전문을 정치학이라서 정치 공부도 할 겸 한국어 공부도 할 겸 보고 있어요.
Vâng, Chuyên ngành của mình là chính trị học nên mình xem báo vừa để học chính trị vừa để học tiếng Hàn.

가: 집까지 걸어서 갈 거예요?
Cậu sẽ đi bộ về nhà sao?

나: 네, 소화가 안 돼서 소화도 시킬 겸 거리 구경도 할 겸 걸어가려고 해요.
Vâng, Tiêu hóa không được tốt nên mình định vừa đi bộ để dễ tiêu hóa và ngắm cảnh đường.

가: 이건 뭐예요?
Cái này là gì vậy?

나: 책상 겸 식탁으로 사용하는 거예요.
Cái này sử dụng như một cái bàn làm việc và vừa là bàn ăn.

가: 란 씨, 요즘 아르바이트를 해요?
Lan, dạo này bạn làm thêm phải không?

나: 네, 용돈도 벌 겸 경험도 쌓을 겸 아르바이트를 하고 있어요.
Vâng, Mình làm thêm để kiếm thêm tiền tiêu vặt và vừa để tích lũy kinh nghiệm.

친구를 만날 겸 쇼핑을 할 겸 백화점에 가려고 해요.
Tôi định đến trung tâm bách hóa để mua sắm và gặp bạn luôn.

듣기 연습도 할 겸 한국 문화도 배울 겸 해서 한국 드라마를 보는 게 어때요?
Vì vừa luyện tập nghe, vừa học văn hóa Hàn Quốc cậu thấy việc xem phim Hàn thế nào?

아직도 종일컵을 쓰시나요? 환경도 보호할 겸 내 건강도 지킬 겸 해서 개인용컵을 가지고 다니면 어떻까요?
Anh vẫn dùng ly giấy sao? Vừa bảo vệ môi trường vừa bảo vệ sức khỏe anh thấy việc đem theo cốc cá nhân thì thế nào?

기말 시험도 끝났는데 스트레스도 풀 겸 영화를 보러 가자.
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, chúng ta hãy đi xem phim để giải tỏa căng thẳng.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu cách dùng, ví dụ minh họa của cấu trúc ngữ pháp 으ㄹ 겸-으ㄹ 겸. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: