Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로.

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로

Cấu trúc này diễn tả một hành động nào đó vẫn đang giữ nguyên trạng thái hành động trước và tiếp nối bởi một hành động khác ở phía sau. Nhằm nhấn mạnh trạng thái.

Có nghĩa tương đương tiếng Việt là: ” trong khi, trong trạng thái, giữ nguyên trạng thái…”

Cấu trúc này có thể lược bỏ tiểu từ 로 và sử dụng theo dạng: (으)ㄴ 채.

Không thể kết hợp thì hiện tại hoặc tương lai trước (으)ㄴ 채(로).

Cách chia :

Động từ + (으)ㄴ 채(로)

+ Động từ có patchim + 은 채로

Ví dụ:

아이들이 포도를 씻지 않은 채로 그냥 먹어요.
Bọn trẻ ăn nho chưa rửa.

+ Động từ không có patchim + ㄴ 채로

Ví dụ:

아기는 과자을 손에 든 채로 잠이 들었다.
Đứa bé cầm bánh trên tay ngủ.

Ví dụ thêm

어제 너무 피곤해서 코트 를 입은 채로 잠들어 버렸어요.
Hôm qua vì quá mệt mình mặc nguyên áo khoác chìm vào giấc ngủ.

기말고사에 시간이 부족해서 문제를 다 풀지 못한 채로 시험지를 제출해야 했어.
Kỳ thi cuối kỳ vì thiếu thời gian nên vẫn chưa làm hết bài mà cứ thế phải nộp bài.

어잿밤에 책을 읽다가 안경을 쓴 채 잠들어 버렸어요.
Tối hôm qua đang đọc sách mình đeo kính như vậy chìm vào giấc ngủ luôn.

아이들은 신발을 신 채로 집에 들어와요.
Những đứa trẻ mang giày chạy vào nhà.

Trên đây là nội dung cấu trúc Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄴ 채 로. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: