Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 확률이 높다

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 확률이 높다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 확률이 높다.

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 확률이 높다

Cấu trúc ngữ pháp 으 ㄹ 확률이 높다

(으)ㄹ 확률이 높다: Cấu trúc này sử dụng khi biểu hiện một việc gì đó có tỉ lệ, khả năng xảy ra thấp hoặc cao.

Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là : ” Tỉ lệ, xác xuất xảy ra…. cao, thấp, không có”

Cách chia :

Tính từ / Động từ + (으)ㄹ 확률이 높다 [낮다, 있다, 없다]

+ Tính từ / Động từ không có patchim   + ㄹ 확률이 높다.

Ví dụ :

올 확률이 높다.

하늘 흐르고 바람이 많이 불려서 비 올 확률이 높아요.
Trời âm u và gió thổi mạnh quá tỉ lệ trời mưa cao lắm

+ Tính từ / Động từ  có patchim + 을 확률이 높다.

Ví dụ :

없을 확률이 높다.

평소이라서 낮에는 집에 아무도 없을 확률이 높아요.
Hôm nay là ngày thường nên tỉ lệ không ai có nhà rất cao.

Ví dụ thêm

짱이 너무 열심히 공부해서 이번 시험에 합겨할 확률이 높아요.
Trang học hành rất chăm chỉ nên tỉ lệ đậu ở kỳ thi này cao lắm.

튀긴 음식를 제한하면 암에 걸릴 확률이 훨씬 낮다고 합니다.
Nghe nói hạn chế thức ăn chiên thì tỉ lệ mắc ung thư thấp.

요즘 민수 너무 바빠서 연락을 안 해놓으면 만날 수 있는 확률은 거의 없을 거에요.
Dạo này Minsoo bận lắm nếu không liên lạc trước thì khả năng gặp được cậu ấy hầu như không có.

주말에는 영화표가 매진될 확률이 높아요.
Vào cuối tuần thì tỉ lệ bán hết vé phim cao.

이를 자주 닦지 않으면 충치가 생길 확률이 높아.
Không thường xuyên đánh răng thì tỉ lệ sâu răng cao.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: