Tự học tiếng Hàn

Học tiếng Hàn online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Hàn

Cấu trúc ngữ pháp 인 것 같다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 인 것 같다.

Cấu trúc ngữ pháp 인 것 같다

Cấu trúc ngữ pháp 인 것 같다

Danh từ + 인 것 같다:

– Cấu trúc này được sử dụng để dự đoán, phỏng đoán hay nói đối tượng trông giống ai hoặc giống cái gì đó.
– Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “có vẻ như, có vẻ là, dường như là..” .

Chú ý :

Dạng tính từ là tính từ + (으) ㄴ 것 같다.

Dạng động từ là động từ + 는 것 같다.

Cách chia :

Danh từ  có patchim hay không có patchim + 인 것 같다

Ví dụ :

벌레인 것 같다

1. 그 것은 벌레인 것 같아요.
Vật đó có vẻ giống con bọ

 사람인 것 같다

2. 가: 저쪽에 뭐가 있는 것 같아요.
Đằng kia hình như có vật gì

3. 나: 사람인 것 같아요.
Hình như là người đó.

Ví dụ thêm về 인 것 같다.

1. 가: 이게 무슨 소리지?
Tiếng gì vậy nhỉ?

2. 나: 도둑인 것 같아.
Hình như ăn trộm à.

3. 그분이 미나 씨의 어머니인 것 같아요.
Vị đó hình như là mẹ của Mina

4. 이것은 아주 좋은 선풍기인 것 같군요.
Cái này có vẻ là cái quạt tốt đấy

5. 저분은 베트남 사람인 것 같습니다
Vị đó có vẻ là người Việt Nam

6. 하나와 민수 씨가 친한 친구인 것 같아요.
Hana và Min soo có vẻ là bạn thân nhỉ.

7. 민수의 아버지가 의사인 것 같아요.
Bố của Min soo hình như là bác sĩ.

8. 밖에 시끄럽네요. 진행하는 축제인 것 같아요.
Ngoài kia ồn quá. Hình như lễ hội đang diễn ra .

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây chính là ngữ pháp, cách chia, và ví dụ của cấu trúc ngữ pháp 인 것 같다. Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook