Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì? Dạy tiếng Hàn là gì?

Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì?

Từ vựng là yếu tố then chốt khi học ngoại ngữ, dù ngữ pháp bạn tốt đến đâu nhưng vốn từ vựng hạn hẹp thì bạn không thể nào diễn đạt được ý mình muốn. Vậy chúng ta hãy cùng vào chuyên mục từ điển tiếng Hàn để cùng nhau tăng vốn từ vựng nhé. Mời các bạn cùng từ điển tiếng Hàn tìm hiểu xem Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì? Nghĩa của Tiếng Hàn Quốc trong tiếng Hàn nhé. Dạy tiếng Hàn là gì?

Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì? Dạy tiếng Hàn là gì?

Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 한국어

Phát âm: han-kuk-o

Ý nghĩa tiếng Việt: Tiếng Hàn Quốc

Từ loại: Danh từ

Ví dụ về 한국어.

가: 한국어 학원에 등록하러 갔는데 직장인들이 정말 많더라고요.
Mình đến trung tâm tiếng Hàn để đăng ký nhưng thấy có rất nhiều nhân viên văn phòng.

나: 자기 계발을 하려는 사람들이 많아서 그렇대요.
Nghe nói nhiều người muốn phát triển bản thân nên mới nhiều vậy đấy.

가: 한국어를 처음 배웠을 때 어땠어요?
Lúc đầu học tiếng Hàn cậu cảm thấy như thế nào?

나: 발음 때문에 어려웠지만 재미있었어요.
Do phát âm nên mình thấy khó nhưng rất thú vị.

가: 한국 친구를 꼭 사귀어야 해요?
Nhất định phải kết bạn với người Hàn Quốc sao?

나: 물론이죠. 한국 친구를 사귀어야 한국어 연습을 많이 할 수 있어요.
Dĩ nhiên rồi. Phải kết bạn với người Hàn Quốc mới có thể luyện tập tiếng Hàn nhiều được.

가: 투이 씨는 한국어를 배운 지 얼마 되었어요?
Thủy học tiếng Hàn được bao lâu rồi ?

나: 2년이 됐어요.
Mình học được hai năm rồi.

Dạy tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 가르치다

Phát âm:  ka-reu-chi-ta

Ý nghĩa tiếng Việt: Dạy, chỉ bảo

Từ loại: Động từ

Ví dụ về 가르치다.

가: 프엉 씨, 배트남어를 배우고 싶은데 좀 가르쳐 주세요.
Phương à, mình muốn học tiếng Việt cậu có thể dạy cho mình không?

나: 네, 가르쳐 드릴게요.
Ừ, mình sẽ dạy cho.

가: 장학금 받은 것을 축하해요.
Chúc mừng em đã nhận được học bổng.

나: 교수님께서 잘 가르쳐 주신 덕분에 장학금을 받았어요. 감사합니다.
Nhờ thầy chỉ dẫn mà em mới nhận được học bổng. Em cảm ơn thầy ạ.

가: 이번 학기 선생님은 어때요?
Giáo viên học kỳ này thế nào?

나: 좋아요. 한국어 아주 쉽게 가르쳐 주세요.
Được lắm. Thầy dạy tiếng Hàn dễ hiểu lắm.

Chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng tiếng Hàn khác:

– Ngủ tiếng Hàn là gi?

– Thức dậy tiếng Hàn là gì?

Hay từ vựng liên quan đến  trong tiếng Hàn.

– Đi chơi tiếng Hàn là gì?

– Đi làm tiếng Hàn là gì?

Trên đây nội dung bài viết: Tiếng Hàn Quốc tiếng Hàn là gì? Dạy tiếng Hàn là gì? Nghĩa của 한국어 trong tiếng Hàn. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục: Từ điển tiếng Hàn.

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

.

error: