Từ vựng tiếng Hàn là gì? Ngữ pháp tiếng Hàn là gì?

Từ vựng tiếng Hàn là gì?

Từ vựng là yếu tố then chốt khi học ngoại ngữ, dù ngữ pháp bạn tốt đến đâu nhưng vốn từ vựng hạn hẹp thì bạn không thể nào diễn đạt được ý mình muốn. Vậy chúng ta hãy cùng vào chuyên mục từ điển tiếng Hàn để cùng nhau tăng vốn từ vựng nhé. Mời các bạn cùng từ điển tiếng Hàn tìm hiểu xem từ vựng tiếng Hàn là gì? Nghĩa của từ vựng trong tiếng Hàn nhé. Ngữ pháp tiếng Hàn là gì?

Từ vựng tiếng Hàn là gì? Ngữ pháp tiếng Hàn là gì?

Từ vựng tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 어휘

Phát âm: o-hwi

Ý nghĩa tiếng Việt: Từ vựng, từ mới

Từ loại: Danh từ

Từ đồng nghĩa: 단어( từ, từ vựng)

Ví dụ về 어휘.

가: 미미 씨, 그 어휘는 이해 안 돼서 설명해 줘도 돼요?
Mimi à, mình không hiểu từ vựng đó cậu giải thích cho mình được không?

나: 네, 설명해 줄게요.
Ừ, mình giải thích cho.

가: 한국어를 배우는 거 어땠어요?
Cậu thấy việc học tiếng Hàn như thế nào?

나: 처음에는 재미있는데 어휘를 많이 배워야 해서 힘들어요.
Ban đầu rất thú vị nhưng phải học nhiều từ vựng nên rất mệt.

가: 란 씨 이 어휘가 베트남어 뭐라고 해요?
Lan từ vựng này tiếng Việt gọi là gì nhỉ?

나: 이 어휘는 베트남어로 설명하지 못 해요.
Từ vựng này không thể giải thích bằng tiếng Việt.

Ngữ pháp tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 문법

Phát âm: mun-bob

Ý nghĩa tiếng Việt: Ngữ pháp

Từ loại: Danh từ

Từ liên quan: 어법( ngữ pháp, văn phạm)

Ví dụ về 어묵 .

가: 한국어는 문법이 너무 많아서 배우기 힘들어요.
Ngữ pháp tiếng Hàn nhiều quá nên học tiếng Hàn rất mệt.

나: 네, 저도 그렇게 느낌이예요.
Vâng, tôi cũng có cảm giác như vậy

가: 선생님, 이 문법이 무슨 의미가 있어요?
Thầy ơi, ngữ pháp này có ý nghĩa gì ạ?

나: 이 문법은 지난 주에 배웠는데 기억 안 나요?
Ngữ pháp này đã học vào tuần trước rồi, em không nhớ sao?

가: 지욱 씨는 배트남어를 공부하는 거 어땠어요?
Ji Wook thấy việc học tiếng Việt Nam thế nào?

나: 배트남어의 문법과 발음이 너무 어려워서 잘지 못해요.
Phát âm và ngữ pháp Tiếng Việt rất khó nên mình không học tốt được.

Chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng tiếng Hàn khác:

– Nhà hàng  tiếng Hàn là gi?

– Quán cà phê tiếng Hàn là gì?

Hay từ vựng liên quan đến  trong tiếng Hàn.

– Sách tiếng Hàn là gì?

– Vở tiếng Hàn là gì?

Trên đây nội dung bài viết: Từ vựng tiếng Hàn là gì? Ngữ pháp tiếng Hàn là gì? Nghĩa của 어휘 trong tiếng Hàn. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục: Từ điển tiếng Hàn.

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

.

error: