Cấu trúc ngữ pháp 으 려던 참이다

Cấu trúc ngữ pháp 으 려던 참이다

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc ngữ pháp 으 려던 참이다.

Cấu trúc ngữ pháp 으 려던 참이다

Cấu trúc ngữ pháp 으 려던 참이다

(으) 려던 참 이다: Diễn đạt việc đang có ý định/ dự định thực hiện việc gì đó ngay lúc này, ngay hiện tại.

Động từ + (으) 려던 참이다: Cấu trúc này có nghĩa là “tôi vừa định làm gì đó, đang tính, đang định..”

Cách chia :

Động từ  không có patchim và động từ kết thúc bằng ㄹ + 려던 참이다

Ví dụ:

너무 더워서 문을 열려던 참이에요.
Trời nóng quá tôi đang định mở cửa ra đây.

Động từ có patchim + 으 려던 참이다

Ví dụ:

남동생과 함께 점심을 먹으려던 참이에요.
Tôi đang định đi ăn trưa cùng em trai

Ví dụ thêm

가: 무엇을 하려던 참이었어요?
Bạn định làm gì vậy?

나: 전주에 아는 사람을 찾아가려던 참이에요.
Mình định đi Jeonju gặp những người quen.

전화를 하하려던 참이 었는데 먼저 연라해 주네
Mình vừa có ý định gọi điện mà cậu liên lạc trước rồi.

가: 졸린데 같이 커피 한 잔 마실까요?
Buồn ngủ quá uống ly cà phê cho đỡ nào?

나: 좋아요, 저도 지금 커피 한 잔 마시려던 참이었어요
Được đó, tôi vừa có ý định đi uống ly cà phê.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: