Định ngữ trong tiếng Hàn

Định ngữ trong tiếng Hàn

Bạn đang muốn học tiếng Hàn? Trước tiên kỹ năng cần thiết nhất chính là ngữ pháp, đây chính là nền tảng để bạn có thể phát triển các kỹ năng khác một cách tốt nhất. Hôm nay tự học online sẽ giới thiệu cho bạn định ngữ trong tiếng Hàn .

Định ngữ trong tiếng Hàn

Định ngữ trong tiếng Hàn

(으)ㄴ: Được gắn với thân tính từ bổ nghĩa cho danh từ đi kèm ngay sau đó.

Được dùng để diễn tả trạng thái, tính chất của người hay vật ở hiện tại.

Cách chia:

+ Tính từ có patchim + 은

Ví dụ:

요즘 이상한 사람이 많은 것 같아요.
Dạo này người kỳ lạ có vẻ nhiều.

+ Tính từ không có patchim + ㄴ

Ví dụ:

민호 씨가 친절한 사람이에요.
Minho  là người thân thiện

Ví dụ:

따뜻한 날씨 때 경치를 구경하는 걸 정말 좋다.
Khi thời tiết ấm áp đi ngắm cảnh thật tuyệt.

저는 슬픈 영화가 별로 안 좋아해요.
Tôi không thích phim buồn cho lắm.

난 단순한 스타일을 입고 싶어요.
Tôi muốn mặc phong cách đơn giản.

정원 안에 예쁜 꽃이 피다.
Bông hoa xinh đẹp đang nở trong vườn.

화 씨가 작은 강아지를 좋아해요.
Hoa thích chú cún  nhỏ.

날씨가 추울 때 매운 음식을 좋아해요.
Những lúc thời tiết lạnh tôi thích ăn thức ăn cay.

Mời các bạn xem các bài viết khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Hàn

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: