Sách tiếng Hàn là gì? Vở tiếng Hàn là gì?

Sách tiếng Hàn là gì?

Từ vựng là yếu tố then chốt khi học ngoại ngữ, dù ngữ pháp bạn tốt đến đâu nhưng vốn từ vựng hạn hẹp thì bạn không thể nào diễn đạt được ý mình muốn. Vậy chúng ta hãy cùng vào chuyên mục từ điển tiếng Hàn để cùng nhau tăng vốn từ vựng nhé. Mời các bạn cùng từ điển tiếng Hàn tìm hiểu xem Sách tiếng Hàn là gì? Nghĩa của Sách trong tiếng Hàn nhé. Vở tiếng Hàn là gì?

Sách tiếng Hàn là gì? Vở tiếng Hàn là gì?

Sách tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 책

Phát âm: Chaek

Ý nghĩa tiếng Việt: Sách

Từ loại: Danh từ

Từ đồng nghĩa: 도서

Ví dụ về 책.

가: 제가 어제 부탁드린 책 가지고 왔어요?
Cậu có đem quyển sách mà mình nhờ hôm qua đến không?

나: 아, 어쩌죠? 깜빡하고 안 가지고 왔어요.
A, làm sao đây? Mình quyên đem theo rồi.

가: 뭐 잃어버렸어요?
Cậu làm mất gì sao?

나: 한국어 책을 교실에 놓았는데 없어졌어요. 좀 찾아주세요.
Mình để quyển sách tiếng Hàn trong phòng học nhưng nó đâu rồi. Cậu tìm giúp mình với

가: 치언 씨가 무슨 책을 읽고 있었어요?
Chiến đang đọc sách gì vậy gì?

나: 내일이  한국어 시험이어서 한국어 책을 읽는 것 같아요.
Mai thi tiếng Hàn nên có vẻ cậu ấy đang đọc sách tiếng Hàn đấy.

가: 이 책을 읽어 봤어요?
Bạn thử đọc quyển sách này chưa?

나: 네, 생각보다 좀 어렵던데요.
Mình đọc rồi nhưng nó khó hơn mình nghĩ.

Vở tiếng Hàn là gì?

Từ vựng: 공책

Phát âm: kong-chaek

Ý nghĩa tiếng Việt: Vở, quyển vở

Từ loại: Danh từ

Từ đồng nghĩa: 노트

Ví dụ về 공책.

가: 지금 공책을 사러 편의점에 갈 건데. 같이 갈래.
Mình sẽ đến của hàng tiện lợi để mua vở. Cậu đi cùng không.

나: 좋아. 같이 가자.
Ừ, cùng đi nào.

가: 공책이 젖었군요!
Vở ước hết rồi!

나: 네, 지금 말리는 중이에요.
Vâng, bây giờ tôi đang làm khô.

가: 공책을 왜 이렇게 많이 샀어요?
Sao cậu lại mua nhiều vở vậy?

나: 새로운 외국어를 배우기 시작해서 공책이 많이 필요해요.
Mình bắt đầu học ngoại ngữ mới nên cần rất nhiêu vở.

가: 짱아, 그 공책을 봐, 너무 귀여워!
Trang à, cậu nhìn quyển vở kia kìa. Dễ thương quá.

나: 응, 너무 귀엽다! 한 권 살까?
Ừ, dễ thương nhỉ! Mình mua một quyển nha?

Chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng tiếng Hàn khác:

– Mượn  tiếng Hàn là gi?

– Trả  tiếng Hàn là gì?

Hay từ vựng liên quan đến  trong tiếng Hàn.

– Ô tô tiếng Hàn là gì?

– Xe tiếng Hàn là gì?

Trên đây nội dung bài viết: Sách tiếng Hàn là gì? Vở tiếng Hàn là gì? Nghĩa của 책  trong tiếng Hàn. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục: Từ điển tiếng Hàn.

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

.

error: