Tuổi Hàn Quốc

Tuổi Hàn Quốc

tuổi Hàn Quốc

Tuổi Hàn Quốc khác với độ tuổi được sử dụng ở hầu hết các quốc gia khác.

Sau đây Tự học tiếng Hàn online sẽ giới thiệu tới cho các bạn về tuổi Hàn Quốc và cách tính tuổi của người Hàn Quốc. Hãy cùng tính tuổi Hàn của mình nhé!

Tuổi của người Hàn Quốc

Tuổi Hàn Quốc là một cách mà người Hàn Quốc tính tuổi của họ. Nó luôn hơn tuổi quốc tế của bạn một hoặc hai năm. Người Hàn Quốc coi một năm trong bụng mẹ là 1 tuổi của trẻ, vì vậy mỗi người đều tròn một tuổi khi sinh ra. Mọi người đều được cộng thêm một tuổi vào tuổi Hàn Quốc của họ vào Ngày đầu năm mới.

Nói đơn giản hơn thì tuổi Hàn Quốc của bạn sẽ luôn lớn hơn tuổi quốc tế của bạn ít nhất một tuổi. Đó là do tuổi Hàn Quốc cộng thêm một tuổi do thời gian bạn ở trong bụng mẹ trước khi được sinh ra (khoảng một năm).

tuoi Han

Tuổi Hàn Quốc của bạn sẽ thay đổi vào Ngày đầu năm mới, không phải vào ngày sinh nhật của bạn. Mọi người ở Hàn Quốc vẫn tổ chức sinh nhật vào ngày họ được sinh ra. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tuổi Hàn Quốc của họ. Tuổi Hàn Quốc của họ thay đổi vào ngày 1 tháng Giêng.

Ví dụ, nếu bạn sinh vào ngày 1 tháng 4, thì bạn vẫn sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, tuổi Hàn Quốc của bạn sẽ không thay đổi cho đến ngày 1 tháng 1. Tuổi Hàn Quốc không được tính dựa trên ngày sinh của bạn.

Nếu bạn thấy khó hiểu thì đừng lo, sau đây Tự  học tiếng Hàn sẽ giới thiệu đến cho các bạn công cụ tính tuổi của người Hàn Quốc để bạn có thể dễ dàng hình dung hơn.

Tại sao tuổi Hàn Quốc lại quan trọng?

Tuổi tác rất quan trọng trong văn hóa Hàn Quốc.

Thường câu hỏi đầu tiên mà mọi người hỏi là “Bạn bao nhiêu tuổi?”. Khi bạn mua thuốc lá… ở trong các cửa hàng tiện lợi hoặc bạn đi tới quán bar nhân viên thường sẽ hỏi tuổi bạn bởi trên 18 tuổi mới được mua thuốc lá hoặc vào quán bar. Còn khi gặp người Hàn Quốc nào đó người ta cũng hỏi tuổi bạn để dễ xưng hô hơn.

Ngay cả cách bạn giới thiệu bạn bè của mình cũng dựa trên độ tuổi của họ; nếu họ lớn hơn bạn một tuổi, họ có thể là 누나 (nuna) hoặc 언니 (eonni): chị gái của bạn, nếu họ nhỏ hơn, họ sẽ là 동생 (em gái) của bạn.

Vậy tuổi Hàn Quốc của tôi là bao nhiêu?

Nếu bạn muốn biết “tuổi Hàn Quốc của bạn là bao nhiêu” thì bạn có thể dùng công thức dưới đây để tính tuổi Hàn Quốc của bạn.

  1. Sử dụng công thức +1 tuổi Hàn Quốc

(Năm hiện tại – Năm sinh) + 1 = Tuổi Hàn Quốc

Nếu bạn sinh năm 1995 và năm nay là năm 2021 thì tuổi Hàn Quốc của bạn là:

(2021 – 1995) + 1 = 27 tuổi

  1. Sử dụng “Công thức sinh nhật tuổi Hàn Quốc”

Nếu sinh nhật của bạn đã qua: Tuổi của bạn + 1 = Tuổi Hàn Quốc

Nếu sinh nhật của ban chưa tới: Tuổi của bạn + 2 = Tuổi Hàn Quốc

Nếu bạn 25 tuổi và sinh nhật của bạn đã trôi qua:

25 + 1 = 26 tuổi (tuổi Hàn Quốc)

Nếu bạn 25 tuổi và sinh nhật của bạn tới:

25 + 2 = 27 tuổi (tuổi Hàn Quốc)

Điều này có nghĩa là tuổi Hàn Quốc của bạn sẽ nhiều hơn tuổi quốc tế của bạn một hoặc hai năm.

Ví dụ về độ tuổi của người Hàn Quốc

Nếu sinh nhật của bạn là ngày 7 tháng 9 năm 1999 thì tuổi của bạn là:

Tuổi quốc tế:

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi quốc tế của bạn là 21.

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, tuổi quốc tế của bạn là 22.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, tuổi quốc tế của bạn là 22.

Tuổi Hàn Quốc:

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi Hàn Quốc của bạn là 23.

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, tuổi Hàn Quốc của bạn là 23.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, tuổi Hàn Quốc của bạn là 24.

Cách nói tuổi của bạn bằng tiếng Hàn

Biết cách nói tuổi tiếng Hàn của bạn thực sự hữu ích khi học cách nói tiếng Hàn. Nó chắc chắn sẽ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Bạn có thể nói tuổi Hàn Quốc của mình bằng cách sử dụng câu này. Công thức và cách tính tuổi Hàn Quốc trên đây sẽ giúp bạn có được tuổi Hàn Quốc chính xác để sử dụng.

Ví dụ:

저는 스무 살 입니다 (jeoneun seumu sarimnida) nghĩa là Tôi năm nay 20 tuổi.

Tiếng Hàn Phiên âm Tiếng Việt
  han sal 1 tuổi
  du sal 2 tuổi
  se sal 3 tuổi
  ne sal 4 tuổi
 다섯 daseot sal 5 tuổi
 여섯 yeoseot sal 6 tuổi
 일곱 ilgop sal 7 tuổi
 여덟 yeodeol sal 8 tuổi
 아홉 ahop sal 9 tuổi
  yeol sal 10 tuổi
 열한 yeolhan sal 11 tuổi
 열두 yeoldu sal 12 tuổi
 열세 yeolse sal 13 tuổi
 열네 yeolle sal 14 tuổi
 열다섯 yeoldaseot sal 15 tuổi
 열여섯 yeollyeoseot sal 16 tuổi
 열일곱 yeorilgop sal 17 tuổi
 열여덟 yeollyeodeol sal 18 tuổi
 열아홉 yeorahop sal 19 tuổi
 스무 seumu sal 20 tuổi
 서른 seoreun sal 30 tuổi
 마흔 maheun sal 40 tuổi
  swin sal 50 tuổi
 예순 yesun sal 60 tuổi
 일흔 ilheun sal 70 tuổi
 여든 yeodeun sal 80 tuổi
 아흔 aheun sal 90 tuổi
  baek sal 100 tuổi
 백한 baekan sal 101 tuổi
 백두 baekdu sal 102 tuổi
 백세 baekse sal 103 tuổi
 백네 baengne sal 104 tuổi
 백다섯 baekdaseot sal 105 tuổi
 백여섯 baengnyeoseot sal 106 tuổi
 백일곱 baegilgop sal 107 tuổi
 백여덟 baengnyeodeol sal 108 tuổi
 백아홉 baegahop sal 109 tuổi
 백열 baengnyeol sal 110 tuổi
 백열한 baengnyeolhan sal 111 tuổi

 

Cách hỏi tuổi của ai đó bằng tiếng Hàn.

나이 어떻게 되세요? (naiga eotteoke doeseyo?)

Bạn bao nhiêu tuổi?

Còn khi bạn trả lời về ngày tháng năm sinh của mình thì có thể trả lời như sau.

Ví dụ:

생년월일이 어떻게 됩니까? (saengnyeonworiri eotteoke doemnikka?)

Ngày tháng năm sinh của bạn là gì?

Nếu bạn sinh ngày 15 tháng 1 năm 1995, bạn có thể nói:

1995 년 1 월 15 일입니다.(천구백구십오년 일월 십오일 | cheongubaekgusibo nyeon il wol sibo ilimnida)

Tuổi trong tiếng Hàn

Có nhiều từ có thể được sử dụng cho độ tuổi. Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó lớn hơn bạn rất nhiều hoặc nếu bạn đang ở trong một nơi trang trọng, thì bạn nên sử dụng từ 연세 (yeonse).

Nếu bạn đang nói với ai đó trẻ hơn bạn hoặc ở độ tuổi tương tự với bạn thì bạn có thể sử dụng các từ 나이 (nai) hoặc 세 (se) / 살 (sal).

한국 나이 (Hanguk nai) – Tuổi Hàn Quốc

만나이 (man nai) – tuổi quốc tế

Câu ví dụ:

저는 올해 스무 살이 지만  만이로는 열 아홉 살이에요.

(jeoneun olhae seumu sarijiman manuroneun yeorahop sarieyo.)

Ở Hàn Quốc tôi 20 tuổi nhưng tuổi quốc tế của tôi là 19 .

Cách hỏi tuổi bằng tiếng Hàn

  1. 연세 가 어떻게 되십니까? (yeonsega eotteoke doeshimnikka) ==> Trang trọng

Ví dụ:

A: 연세 가 어떻게 되십니까? (yeonsega eotteoke doesimnikka)

Bạn bao nhiêu tuổi?

B: 마흔 다섯 살 입니다. (maheundaseot sarimnida)

Tôi 45 tuổi.

  1. 나이 가 어떻게 되세요? (naiga eotteoke doeseyo) ==> Kém trang trọng hơn một chút.
  2. 몇 살 이에요? (myeot sarieyo) ==>  câu hỏi tiêu chuẩn.
  3. 몇 살이야? (myeot sariya) ==> câu hỏi suồng sã.

Trên đây Tự học tiếng Hàn online đã giói thiệu tới cho các bạn về tuổi của người Hàn Quốc, cách tính tuổi của người Hàn Quốc và các cách hỏi và trả lời tuổi bằng tiếng Hàn Quốc. Hãy thực hành ngay các mẫu câu này nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.

Xem thêm các bài viết tại chuyên mục Văn hóa Hàn Quốc.

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

error: