Cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

Cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

Bạn muốn khen ngợi hay chúc mừng một người đã phỏng vấn thành công, hoàn thành một bài thuyết trình lớn hoặc vượt qua một kỳ thi quan trọng? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách nói “Làm tốt lắm” trong tiếng Hàn nhé!

cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

Cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

Làm tốt lắm! : 고생했어요 (gosaenghaesseoyo)

“Làm tốt lắm!” trong tiếng Hàn

Có một vài cách để “Làm tốt lắm!” trong tiếng Hàn. Bạn sử dụng từ này tùy thuộc vào tình huống cũng như ý nghĩa chính xác mà bạn muốn diễn đạt.

cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

Nói “Làm tốt lắm!” trang trọng

1. 고생하셨습니다! (gosaenghasyeotseumnida!)

Cách này có nghĩa là: Bạn đã hoàn thành tốt công việc! Bạn đã làm rất tốt! Bạn đã làm việc rất chăm chỉ!.

Đây là cụm từ được sử dụng sau khi ai đó đã dành một ngày dài tại nơi làm việc hoặc đã hoàn thành một việc khó khăn và tốn thời gian.

2. 수고하셨습니다! (sugohasyeotseumnida!)

Cách này có nghĩa là: Cảm ơn vì nỗ lực của bạn.

Bạn có thể sử dụng cách này trong các tình huống mà ai đó không trực tiếp giúp bạn với nỗ lực của họ, mà họ chỉ hoàn thành một bài thuyết trình, báo cáo vào cuối ngày làm việc hoặc buổi học.

Nói “Làm tốt lắm!” theo tiêu chuẩn

1. 고생했어요! (gosaenghaesseoyo!) 

Nghĩa: Bạn đã hoàn thành tốt công việc! Bạn đã làm rất tốt! Bạn đã làm việc rất chăm chỉ!.

2. 고생많았어요! (gosaengmanasseoyo!)

Nghĩa: Làm tốt lắm!

Cách này được dùng để chúc mừng ai đó đã thành công sau những khó khăn mà họ đã phải chịu.

3. 수고했어요! (sugohaesseoyo!)

Nghĩa: Làm tốt lắm! Bạn đã làm việc rất chăm chỉ!.

Nói “Làm tốt lắm!” không trang trọng

Cách nói Làm tốt lắm trong tiếng Hàn

1. 고생했어! (gosaenghaesseo!)

2. 고생많았어! (gosaengmanasseo!)

3. 수고했어! (sugohaesseo!)

4. 잘했어! (jalhaesseo!)

Đó chính là những cách nói “Làm tốt lắm!” trong tiếng Hàn. Mời các bạn xem các bài tương tự trong chuyên mục : tiếng Hàn cơ bản

Đồng hành cùng Tự học trên : facebook

Leave a Reply

error: